Przejdź do treści

O nas

Kim jesteśmy? Czyli kila słów o Bio-obserwatorze

Platforma Bio-obserwator jest prowadzona przez naukowców z Katedry Bioróżnorodności Leśnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Naszym celem jest zaangażowanie społeczeństwa w badania naukowe poprzez ogólnokrajowe projekty badawcze. Wierzymy, że każda osoba, również ta niezwiązana zawodowo z nauką, ma ogromny potencjał w przekazywaniu swoich obserwacji przyrodniczych, które dokonuje na co dzień podczas rutynowych czynności takich jak np. spacer do pracy, przejażdżka rowerem, czy weekendowy wypad za miasto.

Czemu community science, inaczej nauka społeczna?

Jest to metoda, dzięki której wiele osób może przekazać ważne informacje i umożliwić przeprowadzenie badań z dużą ilością danych.

Nasze projekty mają na celu znalezienie odpowiedzi na aktualnie ważne pytania naukowe, w których chcemy włączyć społeczeństwo jako aktywnych uczestników postępu naukowego. Dlatego zachęcamy każdego, kto jest zainteresowany, do dzielenia się swoimi obserwacjami przyrody i stania się częścią naszych badań. Wierzymy, że wspólnie możemy osiągnąć wiele i przyczynić się do lepszego zrozumienia i ochrony naszej przyrody.

mgr Alicja Wolska

dr hab. inż. Michał Ciach, prof. URK

mgr Izabela Fedyń