Przejdź do treści

Oko w oko z drapieżnikiem

Miałeś okazję spotkać wilka, rysia lub niedźwiedzia w naturze? Opisz to spotkanie i przyczyń się do zwiększenia wiedzy na temat zachowań tych zwierząt w sytuacji kontaktu z człowiekiem.

Wzrost liczebności i zasięgu występowania dużych drapieżników, połączony z ekspansją terenów zdominowanych przez człowieka stwarza potencjał do spotkań ludzi z wilkami, rysiami czy niedźwiedziami. Spotkania te można zaklasyfikować od emocjonujących chwil, po potencjalnie niebezpieczne scenariusze. Obserwacje drapieżników mogą mieć różny przebieg – od krótkiej obserwacji kończącej się ucieczką zwierzęcia, po możliwość dłuższej obserwacji, niekiedy z bardzo bliska.

Celem prowadzonych badań jest poznanie charakterystyki spotkań dużych drapieżników z ludźmi.

Fot. Izabela Fedyń
  • Ankieta zbiera informacje o czasie, miejscu oraz okolicznościach obserwacji dużych drapieżników.
  • Ankieta obejmuje wszelkiego rodzaju spotkania trzech gatunków rodzimych dużych drapieżników: wilka, rysia i niedźwiedzia.
  • Konstrukcja formularza pozwala na łatwe wprowadzenie każdej obserwacji. Każdy respondent może w kolejnych formularzach wprowadzać następne obserwacje.
  • Czas wypełnienia ankiety – 5 min.
  • Szczególnie cenne są obserwacje posiadające dokumentację (np. zdjęcie lub nagranie), pozwalające na weryfikację.
  • Odpowiedzi na pytania są nieobowiązkowe, ale podanie możliwie wielu szczegółów wpłynie pozytywnie na jakość danych.
  • Udział w badaniach jest dobrowolny i anonimowy.

Dowiedz się więcej o badaniach dotyczących obserwacji dużych drapieżników.

Dlaczego badamy drapieżniki?