Przejdź do treści

Okno na ssaki

Fot. Izabela Fedyń

Czy w Twoim ogrodzie mieszka jeż? A może z balkonu obserwujesz sarny? Podziel się z nami swoimi obserwacjami ssaków dokonanymi po 2020 roku. Przyczyń się do lepszego poznania dzikich ssaków!

Wraz z postępującą ekspansją terenów zurbanizowanych obserwuje się coraz częstsze występowanie dzikich zwierząt w pobliżu zabudowy. Dzikie zwierzęta znajdują nowe, odpowiadające im nisze w środowisku przekształconym przez człowieka.

Celem prowadzonych badań jest poznanie rozmieszczenia dzikich ssaków w krajobrazie zurbanizowanym oraz określenie akceptacji społecznej obecności tych zwierząt w sąsiedztwie siedzib ludzkich.

Fot. Izabela Fedyń
  • Ankieta umożliwia zebranie informacji o obserwacjach dzikich ssaków w sąsiedztwie ludzi w okresie od 2020 do 2023 roku.
  • Badania obejmują obserwacje prowadzone z miejsc regularnego przebywania ludzi (np. miejsce zamieszkania, pracy lub wypoczynku).
  • W ankiecie może wziąć udział każdy, bez względu na posiadaną wiedzę z zakresu rozpoznawania zwierząt.
  • Czas wypełnienia ankiety – 3 min.
  • Udział w badaniach jest dobrowolny i anonimowy.