Przejdź do treści

Dowiedz się więcej o badaniach dotyczących obserwacji dużych drapieżników.

Niniejsze badania mają na celu poszerzenie wiedzy na temat występowania chronionych drapieżników w krajobrazie użytkowanym przez człowieka oraz opisania okoliczności i charakteru spotkań tych zwierząt z ludźmi. Jako że gatunki będące przedmiotem badań są grupą zwierząt wywołujących wiele emocji, wiedza na ich temat jest kwestią niezwykle istotną nie tylko z perspektywy ekologii i funkcjonowania ekosystemów czy populacji zwierząt, ale także w aspekcie społecznym.

Projekt ma charakter badań ankietowych, w których każdy może anonimowo wprowadzić dowolną ilość obserwacji. Przesłanie obserwacji polega na wskazaniu przybliżonej lokalizacji spotkania oraz opisu miejsca, zachowania zwierzęcia oraz obserwatora. Wprowadzone informacje będą współtworzyć bazę danych o charakterze i okolicznościach spotkań ludzi z tymi zwierzętami.

Jakie obserwacje obejmują badania?

W ramach tego projektu zbieramy informacje o różnych typach spotkań ludzi z drapieżnikami. Chodzi o przypadkowe obserwacje dzikich zwierząt, np. spotkanie w lesie w trakcie spaceru, obserwacja zwierzęcia przebiegającego drogę przed pojazdem lub pojawiąjącego się w pobliżu zabudowy przez okno budynku.

Do czego zostaną wykorzystane dane?

Po zebraniu odpowiedniej liczby odpowiedzi, zgromadzone informacje zostaną opracowane i opisane, a następnie opublikowane w czasopiśmie naukowym i zaprezentowane w serwisach popularyzujących wiedzę. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, dlaczego to zagadnienie jest istotne z punktu widzenia nauki i zarządzania przyrodą, przeczytaj zakładkę ‘Dlaczego to ważne?’.

Czy lokalizacja mojej obserwacji będzie udostępniona?

Nie, wszystkie wprowadzone dane nie będą udostępniane w sposób umożliwiający identyfikację konkretnego miejsca i szczegółów przesłanej obserwacji. Podanie lokalizacji jest jednak niezbędne w celu przeprowadzenia analiz przestrzennych (np. w celu poznania korelacji między niektórymi cechami środowiska a prawdopodobieństwem spotkania drapieżnika).

Czy przesłana dokumentacja będzie gdzieś udostępniona?

Nie, przesłane fotografie i filmy służą jedynie do weryfikacji wprowadzonej obserwacji i nie będą w żaden sposób powielane ani udostępniane. Przesłane zdjęcie nie musi posiadać walorów estetycznych, ma spełniać jedynie funkcje dokumentacyjne, pozwalające na rozpoznanie zwierzęcia lub pozostawionych śladów.

Dlaczego pytania są tak szczegółowe?

Spotkania z dużymi drapieżnikami mogą mieć różny przebieg, a ich okoliczności i szczegóły zachowania człowieka i zwierzęcia mają kluczowe znaczenie w interpretacji obserwacji. Warto zatem podać możliwe najwięcej szczegółów opisywanej obserwacji, co pozytywnie wpłynie na jakość danych, a co za tym idzie – wyników i wniosków.