Przejdź do treści

Mgr Alicja Wolska

Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskałam tytuł magistra w dziedzinie nauk biologicznych ze specjalizacją w ekologii i różnorodności biologicznej. Moje zainteresowania badawcze obejmują szeroko pojętą biologię środowiska, koncentrując się na ornitologii, ekologii, etologii, a nawet paleobiologii. W swojej pracy naukowej dążę do badania różnorodnych tematów i zawsze staram się łączyć różne gałęzie nauk biologicznych. Jestem współautorką pracy porównującej oszacowaną liczebność sikory ubogiej (Poecile palustris) z rzeczywistą liczbą par lęgowych.

Aktualnie jestem doktorantką w Katedrze Bioróżnorodności Leśnej na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Moja praca doktorska skupia się na badaniu roli dziupli wykutych przez dzięcioły w kształtowaniu różnorodności ekosystemu leśnego.

Założyłam platformę Bio-obserwator, mając na celu wzbogacenie bazy danych dotyczącej dziupli dzięciołów, która jest kluczowa dla moich badań. Jednak mam nadzieję, że Bio-obserwator nie ograniczy się tylko do jednego sezonu lęgowego, lecz stanie się trwałą, wieloletnią inicjatywą. Chciałabym, aby zrzeszał ludzi, których łączy zamiłowanie do polskiej przyrody i którzy pragną aktywnie uczestniczyć w projektach opartych o community science. Chcę, aby projekty znajdujące się na stronie nie były ograniczone tylko do ornitologii i teriologii, lecz dotyczyły różnorodnych zagadnień z szerokiej dziedziny nauk biologicznych.

Zachęcam do aktywnego udziału w projektach aktualnie realizowanych na platformie Bio-obserwator oraz do nawiązania kontaktu ze mną, jeśli chcielibyście umieścić własny projekt zbierający dane poprzez community science na stronie bio-obserwator.pl