Przejdź do treści

Mgr Izabela Fedyń

Ukończyłam studia biologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalizując się z konfliktów z gatunkami chronionymi. Aktualnie jestem doktorantką w Katedrze Bioróżnorodności Leśnej na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, gdzie realizuje pracę doktorską na temat wpływu bobra europejskiego na ekosystemy lądowe. Jestem kierowniczką projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Moje zainteresowania badawcze obejmują ekologię przestrzenną dużych ssaków, koegzystencję ludzi i dzikiej przyrody, społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony przyrody oraz zrównoważone zarządzanie przyrodą. Moja dotychczasowa działalność naukowa ma charakter wielowątkowy, a opublikowane badania dotyczą m.in. wpływu bobrów na ptaki i ssaki, szkód wyrządzanych przez wilki, synurbizacji dzika czy czynnej ochrony popielicowatych. Od 2022 roku działam przy Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Fundacji Bieszczadziki, zajmując się aktywnie minimalizacją konfliktów z udziałem dużych drapieżników na terenie Bieszczad.