Przejdź do treści

Dr hab. inż. Michał Ciach, prof. URK

Profesor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, doktor habilitowany nauk leśnych, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Bioróżnorodności Leśnej Wydziału Leśnego. Badania obejmują szereg zagadnień z zakresu ekologii zwierząt oraz naukowych podstaw gospodarki leśnej i ochrony przyrody. Prowadzi kursy z zakresu zoologii, ekologii i ochrony przyrody. Współpracownik instytucji międzynarodowych i rządowych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się środowiskiem i ochroną zasobów naturalnych. Zaangażowany w działania na rzecz ochrony przyrody oraz racjonalnej gospodarki leśnej.