Przejdź do treści

Dodaj dziuplę

Zanim uzupełnisz ankietę, przeczytaj poniższe instrukcje, które pomogą ci uzupełnić ją poprawnie – dzięki temu twoje dane będą w pełni przydatne w naszych badaniach.

  1. Gatunek dzięcioła – musimy wiedzieć jaki gatunek zrobił, a następnie zasiedlał dziuplę, aby lepiej poznać kogo dotyczy badana mykobiota.
  2. Gatunek drzewa – wpisz, jaki to gatunek lub „nie jestem pewny”
  3. Wysokość dziupli – określ mniej więcej, na jakiej wysokości znajduje się dziupla, aby łatwiej nam byłą ją zidentyfikować i pobrać materiał.
  4. Zdjęcia – jest to pole nieobowiązkowe, dodane zdjęcia mają na celu pomoc w znalezieniu miejsca i drzewa, w którym znajduje się dziupla.
  5. Gdzie to było? – lokalizacja to jedna z najważniejszych części ankiety, prosimy cię o to, aby nie mieć problemu w znalezieniu dziupli.
  6. Kiedy to było? – należy uzupełnić datę.
  7. Dodatkowe informacje.

Ankieta znajduje się na kolejnej stronie. Zanim jednak ją uzupełnisz, poniżej prosimy cię o uzupełnienie imienia/pseudonimu i adresu e-maila w celu kontaktu. Imię/pseudonim oraz adres e-mail nie zostaną nigdzie opublikowane i udostępniane, ani przekazane osobą trzecim. Służą one jedynie do ewentualnego kontaktu z Państwem w momencie, kiedy dziupla wpisana przez Was zostanie zakwalifikowana do dalszego badania nad nią. Ewentualny kontakt zostanie przeprowadzony drogą mailową.

Przesłanie danych w ankiecie jest równoznaczne z akceptacją ich wykorzystania przez nas w celach naukowych oraz ochrony przyrody. Przesyłając dane autor wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez bio-obserwator. Autor w dowolnym momencie ma prawo do wycofania zgody i żądania usunięcia jego danych. Wycofanie zgody należy zgłosić poprzez formularz kontaktowy na stronie: https://bio-obserwator.pl/kontakt/.